Anvendelse
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Tottenhams Venner så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Definisjon
Med "kjøper" menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Tottenhams Venner.

Bestilling

Bestiller må være over 18år.

For å bestille må man være medlem av Tottenhams Venner. Tottenhams Venner forbeholder seg retten til å annulere bestillingen hvis man ikke er medlem.

Alle felter merket med * må fylles ut ved bestilling. Ved uriktig utfylling (tomme fleter eller falsk informasjon) anses bestillingen som ugyldig og slettes.

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift (mva/"moms") hvis ikke annet er bemerket.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Tottenhams Venner kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Tottenhams Venner forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Produktinformasjon
Tottenhams Venner vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Tottenhams Venner eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Tottenhams Venner fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Tottenhams Venner i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Tottenhams Venner hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Tottenhams Venner gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid
Vi sender ut så fort det lar seg gjøre. Anta at maks leveringstid er 4 uker etter betaling er registrert hos oss. (Skal normalt gå fortere.)

Vi tar forbehold om leveringstid hvis årsaken er utenfor vår kontroll (leverandør tom for varer, streik i Posten, osv).

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Tottenhams Venner sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Tottenhams Venner skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med Posten, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Frakt og ekspedisjon er inkludert i vareprisen.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: Tottenhams Venner følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper. Angrerettsskjema er vedlagt i ordrebekreftelsen som tilsendes pr. e-post.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 350 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre frakt kostnader (tur-retur) i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser. Skjema for angrerett kan lastes ned her.

Garanti
Alle produkter levert av Tottenhams Venner tilfredstiller gjeldende krav til sikkerhet i Norge og EU, og følger de til enhver tids gjeldende garantiregler for produktgruppen. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Tottenhams Venner med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til Tottenhams Venner vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til Tottenhams Venner skal skje kostnadsfritt for Barne- og familiebutikken AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler frakt" vil ikke bli hentet ut.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Leveringsinformasjon:
Ved bestilling av varer får du automatisk en bekreftelses per e-post på at varene er bestilt og registrert hos oss.

Ta vare på ordrenummeret, og inkluder dette i alle henvendelser til oss.

Videresalg

Videresalg av varer kjøpt gjennon Tottenhams Venner er forbudt. Hvis Tottenhams Venner mistenker at bestillingen er til videresalg, vil bestillingen slettes.